آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره SH-127/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات ایستگاه های شماره یک (شهید دستغیب) و دو (شهید دوران) شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6373

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره SH-127/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات ایستگاه های شماره یک (شهید دستغیب) و دو (شهید دوران) شیراز