آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خريد تجهيزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سيستم SCADA و (BMS) خط 1 قطار شهري شيراز

دانلود

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خريد تجهيزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سيستم SCADA و (BMS) خط 1 قطار شهري شيراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6437

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم SCADA و (BMS) خط ۱ قطار شهری شیراز