آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم SCADA و (BMS) خط ۱ قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6437

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم SCADA و (BMS) خط ۱ قطار شهری شیراز