آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-135/93)اجرای روسازی قسمتی از فاز۲ بهره برداری خط یک قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6400

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-135/93)اجرای روسازی قسمتی از فاز۲ بهره برداری خط یک قطار شهری شیراز