آگهي شناسايي پيمانكار برگزاري مناقصه محدود دو مرحله­اي به تعداد 21 دستگاه آسانسور ...

دانلود

آگهي شناسايي پيمانكار برگزاري مناقصه محدود دو مرحله­اي به تعداد 21 دستگاه آسانسور … – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6447

QR: آگهی شناسایی پیمانکار برگزاری مناقصه محدود دو مرحله­ای به تعداد ۲۱ دستگاه آسانسور …