آگهی شناسایی پیمانکار برگزاری مناقصه محدود دو مرحله­ای به تعداد ۲۱ دستگاه آسانسور …

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6447

QR: آگهی شناسایی پیمانکار برگزاری مناقصه محدود دو مرحله­ای به تعداد ۲۱ دستگاه آسانسور …