لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9824

QR: آگهی شماره SH-171/95 عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات