آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه SH-154/94 تكميل تجهيزات مورد نياز فاز دو

دانلود

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه SH-154/94 تكميل تجهيزات مورد نياز فاز دو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6453

QR: آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-154/94 تکمیل تجهیزات مورد نیاز فاز دو