آگهي حراج شماره T32-SH-B اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

32دانلود

آگهي حراج شماره T32-SH-B اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22410

QR: آگهی حراج شماره T32-SH-B  اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز