آگهی تجدید مناقصه SH-151/94-R تعداد ۲دستگاه کشنده دیزل الکتریک مانوری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6480

QR: آگهی  تجدید مناقصه  SH-151/94-R  تعداد ۲دستگاه کشنده دیزل الکتریک مانوری