لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12440

QR: آگهی  تجدید مناقصه عمومی شماره SH-183/96R-