آگهي تجدید مزايده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاري ايستگاه احسان

دانلود-b-sh-t4

آگهي تجدید مزايده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاري ايستگاه احسان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8980

QR: آگهی تجدید مزایده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه احسان