آگهی تجدید حراج حضوری : شماره B-SH-T48 با موضوع اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30165

QR: آگهی تجدید حراج حضوری : شماره B-SH-T48 با موضوع اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز