لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12392

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-182/96