آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ایستگاههای فاز اول خط

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8202

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ایستگاههای فاز اول خط