آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH 2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7788

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH 2/95  خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات