آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي شماره SH-128/93- R 93/12/10عمليات اجرايي احداث 10 واحد گذرگاه عرضي بين تونل هاي خط يك

دانلود

آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي شماره SH-128/93- R 93/12/10عمليات اجرايي احداث 10 واحد گذرگاه عرضي بين تونل هاي خط يك – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6422

QR: آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93-  R   93/12/10عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد گذرگاه عرضی بین تونل های خط یک