آماده سازی مجموعه بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی جهت مقابله با حوادث احتمالی

به منظور آماده سازی مجموعه بهرهبرداری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز جهت مقابله با حوادث احتمالی در شرایط بحران ۱۲ مانور با شرایط متفاوت جهت اجرای ماهیانه در طول سال ۹۸ برنامه ریزی شده است.

اولین مانور از مجموعه مانورهای یاد شده با موضوع " دی ریل و ری ریل " کردن قطار های پوژن در فروردین ماه ۹۸ در محل دپوی مرکزی متروی شیراز با موفقیت و منطبق بر استاندار های لازم برگزار شد.

در این مانور که با حضور معاون بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز برگزار شد. تیم های امداد و سوانح ، HSE، مرکز کنترل و فرمان و تیم های نگهداری ناوگان و تجهیزات حضور فعال داشتند.

آماده سازی مجموعه بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی جهت مقابله با حوادث احتمالی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14181

QR: آماده سازی مجموعه بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی جهت مقابله با حوادث احتمالی