آغازبازدید گروه های اجتماعی از مترو شیراز

آغازبازدید گروه های اجتماعی از مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4366

QR: آغازبازدید گروه های اجتماعی از مترو شیراز