آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای پیشرفت سایت دپوی مرکزی

  1. film- (3)


آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای پیشرفت سایت دپوی مرکزی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18341

QR: آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای پیشرفت سایت دپوی مرکزی