آئین رونمائی و توزیع سری جدید متروکتاب با عنوان “کتابهائی برای به زیستن”

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14572

QR: آئین رونمائی و توزیع سری جدید متروکتاب با عنوان “کتابهائی برای به زیستن”