آئین بهره برداری از سه کیلومتر دیگر از خط یک متروی شیراز

  1. film- (22)


آئین بهره برداری از سه کیلومتر دیگر از خط یک متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18594

QR: آئین بهره برداری از سه کیلومتر دیگر از خط یک متروی شیراز