مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۴/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-162/94 تکمیل تجهیزات سالن¬ها و تعمیرگاه¬های دپوی مرکزی

[…]
۱۳۹۴/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه SH-151/94-R تعداد ۲دستگاه کشنده دیزل الکتریک مانوری

[…]
۱۳۹۴/۱۰/۱۳

آگهی مناقصه شماره SH-156/94 عملیات اجرائی انتقال توان

[…]
۱۳۹۴/۰۹/۳۰

آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک

[…]
۱۳۹۴/۰۹/۱۸

مزایده شماره SH-01/94/م ۳ قلم کالاهای مشروحه ذیل

[…]
۱۳۹۴/۰۸/۲۳

آگهی مناقصه شماره SH-155/94 خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق دپو

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۱۴

آگهی مناقصه شماره SH-144/94 عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد گذرگاه

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۰۷

آگهی مناقصه شماره SH-161/94 نصب ۵ پست SSS و اجرای کابل ۲۰ کیلوولت دپو تا ایستگاه پنج

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-160/94 عملیات نصب ۷ پست SSS واجرای کابل۲۰ کیلو ولت فاز۲ وایستگاه نمازی

[…]