مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۱۶

آگهی مزایده شماره B-SH-T5-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه نمازی، احسان و شاهد

[…]
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

آگهی تجدید مزایده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه احسان

[…]
۱۳۹۵/۰۶/۰۹

آگهی مزایده شماره B-SH-T1 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری مینی سوپر

[…]
۱۳۹۵/۰۶/۰۹

آگهی مزایده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری لوازم آرایشی و بهداشتی

[…]
۱۳۹۵/۰۶/۰۹

آگهی مزایده شماره B-SH-T3 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کابری عینک فروشی و بدلیجات

[…]
۱۳۹۵/۰۵/۲۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ایستگاههای فاز اول خط

[…]
۱۳۹۵/۰۵/۰۴

آگهی مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فنی، مهندسی ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزن های ابنیه فنی مسیر فاز یک خط یک

[…]
۱۳۹۵/۰۴/۱۴

آگهی تکمیلی (اصلاحی) فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی برای تامین مالی (فایناس) وطرح و ساخت خط(۲) قطارشهری شیراز

[…]