مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره (مناقصه شماره SH-185/97)

۹۷۰۵۰۱دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-183/96R-

۹۶۱۲۲۳دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T13

۹۶۱۲۰۸دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T12

۹۶۱۲۰۷دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-183/96

۹۶-۱۸۳دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-182/96

۹۶-۱۸۲دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۷

آگهی مزایده شماره R-B-SH-T11 با موضوع: اجاره فضاهای تجاری در ایستگاه های احسان، شریعتی ، میرزای شیرازی ، نمازی

۹۶۱۰۰۷دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آگهی مزایده شماره ۱۰T-SH-Bبا موضوع : اجاره فضای غیر محصور روی ایستگاه قصردشت به مساحت ۴۸ متر مربع جهت راه اندازی رستوران، اغذیه فروشی و یا کافی سلامت

۹۶۰۹۲۰دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

آگهی مناقصه شماره SH-180/96 عملیات تأمین و نصب شیشه های اطراف آسانسور را با اتصالات مورد نیاز جهت ایستگاه های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۱ واقع در فاز دو خط یک قطار شهری شیراز و حومه

۹۶۰۴۰۸دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آگهی مناقصه شماره SH-179/96 عملیات اجرایی شفت S7، روشنایی و دیوار مسیر روباز حدفاصل ایستگاه یک تا دپو و محوطه سازی میدان گلسرخ

۹۶۰۸۰۲دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تمدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران با موضوع طراحی تدارکات ساخت و راه اندازی و بهره‌برداری آزمایشی خط ۲ قطار شهری شیراز از طریق فاینانس خارجی EPC+F

۹۶۰۷۱۲دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۱۳ دستگاه آسانسور کششی و هیدرولیکی مسافربر ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز

۹۶۰۷۰۲دانلود