اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۱/۱۱/۰۳

بازدید مدیرعامل ومهندسین سازمان

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۲

بازدید دانش آموزان ممتاز شیرازی

[…]
۱۳۹۱/۱۰/۲۷

جلسه مدیرعامل مترو باهیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

۱۳۹۱/۱۰/۲۶

بازدید شورای فنی استانداری

۱۳۹۱/۰۹/۳۰

بازدید دانشجویان دانشگاه مرودشت

۱۳۹۱/۰۹/۳۰

بازدید دانشجویان دانشکده جهاد دانشگاهی از ایستگاه شاهد

۱۳۹۱/۰۹/۲۷

بازدید مدیر امور مالی شهرداری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۲۴

بازدید هیئت عالی رتبه از کشور چین

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۲۳

ششمین بازدید مهرماندگار