اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بازدید کارمندان آموزش وپرورش ناحیه چهار شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۴

بازدید آتش نشانان افتخاری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱

بازدید کارمندان ومدیران سایت اینترنتی شاتل

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱

جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۰

بازدید کارکنان شورای اسلامی ویاوران شورای

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۷

بازدید بانوان فرهنگ سرای معاونت فرهنگی

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۶

بازدید مدیر عامل مترو شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۵

پیام تبریک مدیرعامل مترو خطاب به معاون اداری ومالی شهرداری

[…]