اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۶/۱۱/۱۰

برگزاری مسابقات درون سازمانی گل کوچک به مناسبت روز ملی حمل و نقل

[…]
۱۳۹۶/۱۱/۰۹

بازدید مهندس آرگیو معاون عمرانی شهردار شیراز و هیات همراه از مترو شیراز

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

ما برای آسمان آبی و هوای پاک شهرمان شیراز همیشه از مترو استفاده می کنیم

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۲۶

رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۲۰

دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت.

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۱۴

ایستگاه شماره ۴ در فاز ۲ خط یک متروی شیراز در انتظار بهره برداری

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۱۲

افزایش ساعات بهره برداری در فاز ۲ خط یک متروی شیراز

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۱۰

دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید

[…]
۱۳۹۶/۰۹/۳۰

شیراز سیاه پوش غم هجران یار شد… 

[…]