لینک کوتاه مطلب : http://shirazmetro.ir/?p=6805

QR: مجتمع ایستگاهی قهرمانان (تجاری – اداری – گردشگری)