آموزش استفاده از مترو

آموزش استفاده از مترو

برخورداري از مكارم و فضايل اخلاقي و اخلاق نيكو سفارش پيامبر اكرم، ائمه اطهار و بزرگان علم و ادب است. رعايت اخلاق به منزله پرورش صفات پسنديده در جان و دل و بروز و ظهور خلقيات در عمل ، جامعه را به سمت آرامش، محبت و عشق ورزي و گسترش ارزشها و هنجارها مي‌كشاند و لذا كليه شهروندان در تمام فعاليت‌ها و كاركردها و در هر موقعيت مكاني و زماني (از جمله در طول سفر با قطار شهري) مي‌بايست به تعهدات اخلاق شهروندي پايبند باشند.

ما مي دانيم مسائل فرهنگي – اخلاقي، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و... در فضاهاي جغرافيايي مترو از جمله در ايستگاهها و داخل قطار بسيار مهم است بنابراين سعي مي كنيم روح ديانت و اخلاق اسلامي و شهروند واقعي سومين حرم اهل بيت (ع) را در فضاي قطار شهري ساري و جاري می كنيم.چه در هنگام ورود و خروج به ايستگاه‌ها و چه در زمان استفاده از قطار شهري در مسير عبور ديگران قرار نمي‌گيريم.


زباله های خود را در سطل های تعبیه شده در نقاط مختلف ایستگاه می اندازیم.

از تماس بي مورد با تجهيزات و وسايل شخصي همراه مسافران مثل كيف شخصي، تلفن همراه و... اجتناب مي‌كنيم.

در زمان حضور در فضاي قطار شهري (ايستگاه ها يا داخل قطار) با ايجاد سر و صداي بلند باعث اذيت و آزار ساير مسافران نمي‌شويم و از آوردن وسايل صوتي كه باعث سلب آسايش و آرامش سايرين مي‌شود خودداري مي كنيم.

ما شهروندان شهر شيراز، سومين حرم اهل بيت (ع) هستيم ، بنابراين در شأن ما نيست از كلمات ركيك ونامناسب در گفتمان و حتي در هنگام مجادله با ساير مسافران استفاده كنيم.

رعايت حجاب و صيانت از نواميس ساير مسافران را ارزشمند قلمداد كرده و خود را ملزم به رعايت آن مي‌دانيم.

به كليه تابلوهاي نصب شده در ايستگاه ها و داخل قطار و تمامي پيام‌هاي صوتي، هشدارهاي نيروهاي انتظامي و پرسنل قطار شهري توجه كرده و از آنها در جهت استفاده مطلوب از خدمات قطار شهري بهره مي گيريم.

به خوبي مي دانيم با كشيدن سيگار در فضاي جغرافيايي مترو (ايستگاه ها يا داخل قطار) نه تنها سلامتي خود و ديگران را به مخاطره مي افكنيم بلكه زمينه بروز حوادثي چون آتش سوزي و... رافراهم مي كنيم.

آرام و بدون شتاب و عجله به ايستگاه وارد شده و به قطار سوار يا از آن پياده مي شويم ، هل نمي دهيم ، از تمامي درهاي قطار استفاده مي كنيم.، از دويدن روي سكو خودداري مي كنيم، ابتدا سالخوردگان و معلولين يا بيماران را سوار و سپس خود سوار مي شويم.

ابتدا اجازه مي دهيم افرادي كه به مقصد رسيده اند از قطار پياده شوند و آنگاه به قطار سوار مي شويم.

از كشيدن خط يا نقاشي و حكاكي بر در و ديوار ايستگاه‌ها و داخل واگن‌ها خودداري مي‌كنيم زيرا زيبايي مستمر و هميشگي فضاهاي قطار شهري مديون رفتار پسنديده ماست.

از ارسال بلوتوث هاي غيراخلاقي و مشاهده تصاویر يا فيلم‌هاي و نامناسب در هنگام حضور در فضاي قطار شهري (به ويژه داخل قطار) خودداري مي كنيم.

در صورت پيدا كردن اشياء و وسايل گم شده ساير مسافرين آن را به مأمورين ايستگاه تحويل مي دهيم.

از دخالت بي مورد در كار پرسنل قطار شهري خودداري مي‌كنيم زيرا مي دانيم آنها در كار خود داراي مهارت كافي هستند.


اگر به هر دليلي (بويژه نقص فني) اشكالي در استفاده از قطار شهري حاصل شد خونسردي خود را حفظ كرده و ديگران را نيز به پرهيز از رفتارهاي ناپسندتشويق مي كنيم.