دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید

آموزش شیوه استفاده از مترو به دانش آموزان در هفته حمل و نقل
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه جانبازان
۱۳۹۶/۱۰/۱۶

دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید

دیدگاه ها بسته شده است