لینک کوتاه مطلب : http://shirazmetro.ir/?p=13522

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T16