لینک کوتاه مطلب : http://shirazmetro.ir/?p=13483

QR: آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B